Semark Rådgivende Ingeniører

Termisk støj i modstand

Når man postulerer at en målemetode kan anvedes, er det ofte rart at verificere om de observerede resultater også kan sandsynliggøres ud fra andre betragtninger.

I denne sammenhæng tænkes primært på måling af indgangsstøj på mikrofonforstærkere, hvor det i andre artikler her på stedet påstås, at denne simpelthen kan relateres ved måling af støj i en modstand.

En interessant parameter der indgår i påstanden er temperaturen. Det er således let at konstatere om den målte støj ændrer sig med temperaturen når alle andre parametre holdes konstant. Sammenhæng mellem støj og temperatur fremgår af formlen for støjændringen ved to forskellige temperaturer

formel250

hvor T1 og T2 er to temperaturer i grader Celcius.

For en temperaturforskel fra 21 til 95 grader celcius beregnes ændringen til ca 1dB.

På figuren ses hvad der er målt på mixeren i bl.a. denne artikel. Det er helt tydeligt at der registreres en ændring, dog lidt mindre end 1dB, men der er ingen tvivl om sammenhængen.

Det er således vist, at målemetoden kan anvendes til at konstatere om en mikrofonforstærkers egenstøj er lavere end den fysisk uundgåelige støj fra en tilsluttet signalkilde.


 

noiseTemp
Støj i en 220 ohms modstand målt ved forskellige temperaturer.


List of sound related articles

Sammenligning af RØDE NT1a og GA FC1

Sammenligning af RØDE NT1a og Sennheiser MD421

RØDE NT1a vindhætte

Sammenligning af højre og venstre kanal

Målinger på Behringer XENYX X1204USB

Målinger på Behringer MINIMIC MIC800

Termisk støj i modstand

XLR  forbindelser