Semark Rådgivende Ingeniører

Målinger på Behringer XENYX X1204USB

Denne lille mixer overrasker på mange måder. Den blev oprindeligt købt, fordi prisen var så rimelig, at selvom mixeren viste sig ikke at kunne bruges, var tabet overkommeligt. Mixeren anvendes primært til speaks og står fast opkoblet.

Når man ser tests på diverse lydudstyr, har alle en mening om hvordan det lyder, men som bekendt hører alle ører ikke ens, så vurderingerne her baseres udelukkende objektive tekniske målinger.

Ud fra en teknisk synsvinkel er de vigtigste 4 parametre: Støj, dynamikområde, forvrængning og frekvensgang. Hvis disse er i orden, lyder det normalt også udmærket.

Støj deles op i et fast bidrag fra de interne busser i mixeren, dels bidrag fra indgangsforstærkerene. Der stilles specielt store krav til indgangen når den anvendes i forbindelse med dynamiske mikrofoner, hvor signalerne er så små at de påvirkes af fysiske forhold som teknik ikke kan ændre på, primært terminsk støj der undgåeligt vil opstå i alt der har en elektrisk modstand. Derfor er det let at konstatere om støjen ændrer sig hvis man blot forbinder en modstand til indgangen og måler om støjen ændrer sig når modstanden er indkoblet eller kortsluttet. Dette fremgår af den første figur, hvor der er tilkoblet en 220ohms modstand. Som det ses stiger støjen ca. 2dB når modstanden er tilsluttet, og heraf kan man konstatere, at mikrofonforstærkeren er bedre end hvad de fysiske love sætter af grænse.

Det eneste problem er når indgangen anvendes ubalanceret (heldigvis er de fleste mikrofoner balancerede), hvor støjen ved lave frekvenser stiger voldsomt. Støjen er primært brum og overtoner heraf, og indkobling af "Low Cut" filtret hjælper, men det er ikke optimalt (se figur 2).

Bemærk at alle målinger er taget som midlede værdier for lettere at kunne opdage eventuelle systemgenererede signaler (spurious).

Dynamikområdet er målt med et 1kHz indgangssignal justeret til klipning -10dB og masterudgangen justeret til 0dB og +10dB. Ved +10dB klipper udgangen som det ses på figur 3. Dynamikområdet er således maximum (som rent faktisk er 0dB) og "bunden" af kurven. Det teoretiske dynamikområde for en 16bit USB tilslutning er 96dB, og databladet for den anvendte chip siger 89dB, så det målte område er meget fint og i overensstemmelse med de teoretiske værdier.

Forvrængningen måles lettest ved at betragte hvor kraftige overtoner der dannes af det påtrykte 1kHz signal. Som det ses af figur 3 ligger overtonerne 90dB nede, og det er så lav en forvængning at de opstår på grund af digitaliseringen. Det kan ikke gøres bedre med den valgte teknologi.

Frekvensgangen begrænses af samplingraten, og den højeste rate er 48kHz, dvs. den teoretisk maximale frekvens der kan digitaliseres er 24kHz. I praksis må den øverste frekvens filtreres lidt under de 24kHz. Som figur 4 viser svarer målingerne fuldt ud til de teoretiske værdier. Der er måske en lille smule skævhed i lineariteten, men denne kan sandsynligvis ikke høres.

Line output er målt ved VU 0dB = 1.55Vrms output, svarende til professionel ARD standard (+6dBu).

I øvrigt kan det konstateres at der er en lille smule skævheder i fadere og potentiometre. Ofte er der ikke 100% balance i kanalerne, dvs. højre og vestre kanal følges ikke helt ad. Man kan let justere sig ud af det på "pan" kontrollerne, men det bør bemærkes.

Konklusion
Mixeren lever klart op til hvad man kan forvente med den anvendte teknologi, og helt klart prisen taget i betragtning.
Anvendelse i forbindelse med ubalancerede lavsignal kilder (PC mikrofoner, instrumenter) er ikke tilfredsstillende, og her må anvendes ekstern forforstærker eller lignende (f.eks. linieudgang fra guitarforstærker). Ubalanceret tilslutning via linieindgangene fungerer fint.


 

inputTotalTxt
figur 1.
uball220 5kCutTxt
figur 2.
f0vu0masterTxt
figur 3.
freq48kHz
figur 4.

List of sound related articles

Sammenligning af RØDE NT1a og GA FC1

Sammenligning af RØDE NT1a og Sennheiser MD421

RØDE NT1a vindhætte

Sammenligning af højre og venstre kanal

Målinger på Behringer XENYX X1204USB

Målinger på Behringer MINIMIC MIC800

Termisk støj i modstand

XLR  forbindelser