Semark Rådgivende Ingeniører

HOFFER SP3381 Walkie Talkie

Hoffer SP3381 er en udmærket radio, god modtagerfølsomhed, god konstruktion og god lyd. Der er nogen spredning på justeringen af diskriminatoren i modtageren (har efterjusteret 3 ud af 8 radioer), men justeringen har dog ikke været så dårlig at radioerne ikke har kunnet bruges, blot at "støjen" ikke har lydt "rigtigt".

Af nedenstående billeder ses "indmaden" og en kort demo på lyden kan høres her.

Strømforbruget er målt og fremgår af tabellen. Ved stand-by pulses modtageren efter ca. 10 sek. kortvarigt on med ca 0.7 sekunds intervaller, hvorved batterilevetiden forlænges (teoretisk ca. 2 døgn).

Trykket på tasterne slides hurtigt af. Informationerne på tasterne er ikke så væsentlige, men det er alligevel irriterende. Trykket kan forsegles med transparent silicone til vådrum, som forsigtigt males på oversiden af tasterne med en lille pensel.

Ulemper/mangler: Radioerne har ikke tonekode (subkanal) funktion, dvs. der er stor sandsynlighed for forstyrrelser fra andre brugere hvis de anvendes i et område med stor trafiktæthed.
Low-bat. funktionen er meget irriterende, idet brugstiden fra indikation af lavt batteri til funktionsophør er få minutter.


 
Radio slukket 0.15 mA
Tændt (de første 10 sekunder) 50mA
Tændt middelstrømforbrug efter 10 sekunder 14mA
Squelch (mute) slået fra 100mA
Sender aktiveret 350mA

 


Set forfra


Set bagfra


Stømforbrug, pulset stand-by


Oplysningerne på denne side er kun tænkt som vejledning til eventuelle nye købere af produktet og der fralægges ethvert ansvar for eventuelle fejlmålinger og "gode" råd.