Semark Rådgivende Ingeniører

Test af mobiltelefoners audio frekvensgang

Nedenstående graf viser en sammenligning af frekvensgangen i hovedtelefonstikket på forskellige mobiltelefontyper.

Som testsignal er anvendt en lydfil med hvid støj (WAV 44.1kHz sampling rate), og frekvensindholdet på hovedtelefonstikket er målt (Jaaa, Linux)

kurveskare

Den lodrette forskydning af kurverne er kun foretaget for at kunne adskille målingerne fra hinanden.
Signalniveau og skalering er det samme for alle målinger.

Testede telefoner: HTC Wildfire, HTC Desire, Asus Nexus 7, Iphone 3S og Iphone 4